skip to Main Content

געגועים לבית

המדרש עוסק בקשר העמוק שלנו למקום שגדלנו בו ולבית שגרנו בו. קשר זה מקורו ברגש אישי, והוא אינו תלוי בתנאי החיים האובייקטיביים של מקום המגורים.

Read More

ללמוד בעצמי

בימינו הידע נגיש לכולם באמצעות האינטרנט, וכל אחד מאתנו יכול ללמוד כמעט כל נושא בעצמו. עובדה זו מעניקה כוח רב לכולנו, וביכולתה להפוך את העולם ליותר שוויוני. פעילות זו באה להמחיש לתלמידים את יכולתם ללמוד כמעט על כל נושא בעצמם.…

Read More

הזכות לחינוך

התלמידים בארץ רואים בלימודים בבית הספר דבר מובן מאליו. בפעילות זו נציג לפניהם את סיפורה של מָלָלָה יוֹסַפְזַאי, ילדה פקיסטנית שנאבקה למען הזכות ללמוד גם תוך סיכון חייה. נבדוק עם התלמידים כיצד בכוחו של החינוך להעצים את האדם ולשנות את…

Read More

תיקון ליל שבועות

אחד המנהגים המסורתיים של חג השבועות הוא תיקון ליל שבועות – לימוד במשך כל הלילה. מנהג זה מקבל פנים חדשות בשנים האחרונות. לפניכם מדרש המסביר סיבה אחת העומדת מאחורי מנהג זה.

Read More

איך הכי טוב לי ללמוד?

אנחנו לא לומדים באופן זהה – לכל אדם יש נטיות וחוזקות משלו שבעזרתן הוא קולט את העולם. בפעילות זו נכיר את תאוריית ריבוי האינטליגנציות של גרדנר ונעודד את התלמידים לבדוק מהן הדרכים המתאימות להם ביותר ללמוד.

Read More
Back To Top