skip to Main Content

געגועים לבית

המדרש עוסק בקשר העמוק שלנו למקום שגדלנו בו ולבית שגרנו בו. קשר זה מקורו ברגש אישי, והוא אינו תלוי בתנאי החיים האובייקטיביים של מקום המגורים.

Read More

תיקון ליל שבועות

אחד המנהגים המסורתיים של חג השבועות הוא תיקון ליל שבועות – לימוד במשך כל הלילה. מנהג זה מקבל פנים חדשות בשנים האחרונות. לפניכם מדרש המסביר סיבה אחת העומדת מאחורי מנהג זה.

Read More

טובה תורה מכל סחורה

אחד היתרונות הגדולים בלימוד הוא שאם לומדים משהו היטב ומפנימים אותו, הוא נשאר אתנו, ואיש אינו יכול לקחת אותו מאתנו. על כך מספר המדרש הזה, וגם על כך שידע – תורה – הוא נכס רוחני ומפתח להצלחה.

Read More

"החודש הזה לכם"

במסורת היהודית יש משמעות חשובה לחלוקה לחודשים מכיוון שהחגים נחגגים בתאריכים קבועים בחודש. על פי מסורת זו, אלוהים הפקיד את האחריות על קביעת הזמנים בידי האדם, ויש בכך מסר חשוב: האדם הוא שותף פעיל ומשמעותי במסורת היהודית.

Read More
Back To Top