skip to Main Content

תפילת הדרך

לפני יציאה לדרך (בין-עירונית) נהוג במסורת היהודית לברך את ברכת הדרך ולאחל לעצמנו להגיע ליעד בשלום ובשמחה. התפילה נכונה גם להתחלות חדשות ומתאימה לפתיחת השנה.

Read More
Back To Top