skip to Main Content

הזכות לחינוך

התלמידים בארץ רואים בלימודים בבית הספר דבר מובן מאליו. בפעילות זו נציג לפניהם את סיפורה של מָלָלָה יוֹסַפְזַאי, ילדה פקיסטנית שנאבקה למען הזכות ללמוד גם תוך סיכון חייה. נבדוק עם התלמידים כיצד בכוחו של החינוך להעצים את האדם ולשנות את…

Read More
Back To Top