skip to Main Content

העץ הגדל

צמיחה היא תהליך אטי מאוד, ואיננו יכולים לראותה בעינינו. משום כך כדי להרגיש את השינוי, יש להתאזר בסבלנות, והדבר נכון גם לשינויים פנימיים.

Back To Top

שמחים לשתף במאגר מגוון של פעילויות דיגיטליות לכבוד חודש שבט ובמרכזו - ט"ו בשבט - לשימוש מרחוק, בכיתה, בגן ובבית עם המשפחה!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא"ל.
מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.