skip to Main Content
לבנה שבט 1לבנה שבט 2

שבט>צמיחה

בחודש שבט מציינים את חג האילנות. בתקופה זו, בעיצומו של החורף, כל הטבע צומח: האדמה נמלאת ירוק ועצי הפרי פורחים. עבורנו, בני האדם, הצמיחה בטבע מזכירה גם את צמיחתנו שלנו, הגופנית והפנימית. בחודש זה נעסוק בנושא הצמיחה.

arrow1
picking up fruit

צמיחה היא תהליך אטי מאוד, ואיננו יכולים לראותה בעינינו. משום כך כדי להרגיש את השינוי, יש להתאזר בסבלנות, והדבר נכון גם לשינויים פנימיים.

figs

אגדה זו עוסקת בחשיבות הדאגה לדורות הבאים, לא רק לעצמנו. הצמיחה שתמשיך ותתקיים גם לאחר מותנו היא משל למעשי ידי האדם המתקיימים לאחר מותו ולכן משמעותם רבה.

מסביב לשנה

לבנה שבט 3לבנה שבט 4

כסלו > אור וחושך

לבנה שבט 5לבנה שבט 6

חשוון > האחר ואני

לבנה שבט 7לבנה שבט 8

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה שבט 9לבנה שבט 10

אייר > בית

לבנה שבט 11לבנה שבט 12

ניסן > שאלות

לבנה שבט 13לבנה שבט 14

אדר > גלוי ונסתר

לבנה שבט 15לבנה שבט 16

טבת > מילים

לבנה שבט 17לבנה שבט 18

אלול > התבוננות

לבנה שבט 19לבנה שבט 20

אב > עצב

לבנה שבט 21לבנה שבט 22

תמוז > מטיילים

לבנה שבט 23לבנה שבט 24

סיוון > לימוד

Back To Top

זקוקים לחומרי למידה לגן, לכיתה ולמשפחה?
השאירו את הפרטים שלכם וקבלו מאיתנו מעת לעת חומרים מעניינים ומגוונים מבית קרן תל"י.

*מי שלא מעוניין  – זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.