skip to Main Content
לבנה שבט 1לבנה שבט 2

שבט > צמיחה

בחודש שבט מציינים את חג האילנות. על פי המשנה, זהו החג המסמל את "יום ההולדת" של האילנות – החכמים קבעו שט"ו בשבט הוא היום שבו העץ גדל בשנה משום שאז מתחילה חניטת הפרי. בתקופה זו, בעיצומו של החורף, כל הטבע צומח: האדמה נמלאת ירוק ועצי הפרי פורחים. עבורנו, בני האדם, הצמיחה בטבע מזכירה גם את צמיחתנו שלנו, הגופנית והפנימית: כמו הצמחים, גם אנו מתפתחים וגדלים אט-אט. וכמו העצים, גם בתקופות שבהן נדמה כי הצמיחה הפנימית נעצרת, אנו יודעים שהיא בוודאי תתחדש.

arrow1
figs

אגדה זו עוסקת בחשיבות הדאגה לדורות הבאים, לא רק לעצמנו. הצמיחה שתמשיך ותתקיים גם לאחר מותנו היא משל למעשי ידי האדם המתקיימים לאחר מותו ולכן משמעותם רבה.

picking up fruit

צמיחה היא תהליך אטי מאוד, ואיננו יכולים לראותה בעינינו. משום כך כדי להרגיש את השינוי, יש להתאזר בסבלנות, והדבר נכון גם לשינויים פנימיים.

מסביב לשנה

לבנה שבט 3לבנה שבט 4

כסלו > אור וחושך

לבנה שבט 5לבנה שבט 6

חשוון > האחר ואני

לבנה שבט 7

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה שבט 8לבנה שבט 9

אייר > בית

לבנה שבט 10לבנה שבט 11

ניסן > שאלות

לבנה שבט 12לבנה שבט 13

אדר > גלוי ונסתר

לבנה שבט 14לבנה שבט 15

טבת > מילים

לבנה שבט 16לבנה שבט 17

אלול > התבוננות

לבנה שבט 18לבנה שבט 19

אב > עצב

לבנה שבט 20לבנה שבט 21

תמוז > מטיילים

לבנה שבט 22לבנה שבט 23

סיוון > לימוד

Back To Top

שמחים לשתף במאגר מגוון של פעילויות דיגיטליות לכבוד חודש שבט ובמרכזו - ט"ו בשבט - לשימוש מרחוק, בכיתה, בגן ובבית עם המשפחה!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את המאגר ישירות לדוא"ל.
מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.