skip to Main Content
לבנה אב 1לבנה אב 2

אב > עצב

מאמצע חודש תמוז מצוינים במסורת היהודית שלושה שבועות של אֵבֶל לזכר אירועים הקשורים לחורבן שני בתי המקדש. את הימים האלה קבעו חכמים, והם מכונים "ימי בין הַמְּצָרִים" (מֵצַר – מצוקה, צרה). בימים אלו נוהגים מנהגי אבלות שונים, למשל לא שומעים מוזיקה, לא עורכים חתונות ועוד.

עצב ואֵבֶל ברמות שונות הם חלק משגרת חיינו, בצידן של שמחות וחגיגות. חשוב לשאת ולעבד גם רגשות לא נעימים שאנו חווים – תהליכים אלו חשובים לנו עצמנו, אך הם גם מסייעים לנו להיות קשובים ורגישים יותר לרגשות כאלה אצל אחרים.

arrow1
'By the rivers of Babylon'

אבלם וצערם של הגולים לבבל היה גדול כל כך, שהם שלא יכלו לשיר או לנגן. עד היום נהוגים במסורת מנהגי אבלות על חורבן בית המקדש, באירועים שמחים ובימי בין הַמְּצָרִים.

tragedy

איך מביעים עצב בציור? מלבד הפנים העצובות והעיניים הדומעות יש דרכים נוספות להבעת עצב. הצייר והפסל פאבלו פיקאסו, בתקופה של כמה שנים, צייר סדרה של ציורים המביעים עצב בין השאר באמצעות שימוש בצבע הכחול.

מסביב לשנה

לבנה אב 3לבנה אב 4

כסלו > אור וחושך

לבנה אב 5לבנה אב 6

חשוון > האחר ואני

לבנה אב 7לבנה אב 8

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה אב 9לבנה אב 10

ניסן > שאלות

לבנה אב 11לבנה אב 12

אדר > גלוי ונסתר

לבנה אב 13לבנה אב 14

שבט > צמיחה

לבנה אב 15לבנה אב 16

טבת > מילים

לבנה אב 17לבנה אב 18

אלול > התבוננות

לבנה אב 19לבנה אב 20

תמוז > לטייל בארץ

לבנה אב 21לבנה אב 22

סיוון > לימוד

לבנה אב 23לבנה אב 24

אייר > בית

Back To Top

זקוקים לחומרי למידה לגן, לכיתה ולמשפחה?
השאירו את הפרטים שלכם וקבלו מאיתנו מעת לעת חומרים מעניינים ומגוונים מבית קרן תל"י.

*מי שלא מעוניין  – זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.