skip to Main Content

אייר > בית

הבית במישור הפרטי אישי משמש כמקום מגורים, הוא מציין משפחה ומקום של הגנה וביטחון. בית לאומי מבטא זהות, העדר בית לאומי מעיד על נדודים וגלות, הקמתו של בית לאומי בארץ ישראל מעיד על מקום, שייכות ועצמאות.
בחודש אייר אנו עוסקים בשלושה מועדים הקשורים לנושא הבית הלאומי: יום הרצל – "חוזה המדינה" שחזה את הקמתו של הבית הלאומי, יום העצמאות – מועד הקמת הבית הלאומי, מדינת ישראל, ויום ירושלים – היא עיר הבירה של הבית הלאומי.

arrow1
byhgv1

השיר מתאר את השותפות ואת העשייה המגוונת בבניית הבית הלאומי בארץ ישראל.

זולטן קלוגר, מתיישבים מניחים את אבן הפינה לבית הלבנים הראשון בקיבוץ דוברת, 1946.

העיתונאים יודעים: "תמונה אחת שווה אלף מילים". נתבונן בתמונות המספרות על הבנייה ועל היצירה של הבית הלאומי בארץ.

מסביב לשנה

לבנה אייר 1לבנה אייר 2

כסלו > אור וחושך

לבנה אייר 3לבנה אייר 4

חשוון > האחר ואני

תשרי דף חדשלבנה אייר 5

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה אייר 6לבנה אייר 7

ניסן > שאלות

לבנה אייר 8לבנה אייר 9

אדר > גלוי ונסתר

לבנה אייר 10לבנה אייר 11

שבט > צמיחה

לבנה אייר 12לבנה אייר 13

טבת > מילים

לבנה אייר 14לבנה אייר 15

אלול > התבוננות

לבנה אייר 16לבנה אייר 17

אב > עצב

לבנה אייר 18לבנה אייר 19

תמוז > מטיילים

לבנה אייר 20לבנה אייר 21

סיוון > לימוד

Back To Top

שמחים לשתף במאגר פעילויות לקראת יום העצמאות למגוון גילאים - מהגיל הרך ועד לתיכון!

השאירו את הפרטים שלכם וקבלו את דפי החברותא ישירות לדוא"ל (בדקו גם בתיבת הספאם). מי שלא מעוניין  -זה גם בסדר, פשוט לחצו על ה-X בצד שמאל למעלה.