skip to Main Content
לבנה תשרי 1לבנה תשרי 2

תשרי > התחלות

חודש תשרי מביא עמו התחלות: שנה חדשה, כיתת לימוד שבה מתחילים ללמוד מבראשית. העונות מתחלפות, ובאוויר נישאת התקווה להתחלה חדשה. נעסוק בהתחלות מהיבטים שונים ומעניינים.

arrow1
Creation_of_Light_Detail_2

על פי המסורת, בראש השנה נברא העולם; בא' בתשרי אנו חוגגים יום הולדת לאנושות. ובימי הולדת עורכים חשבון: מה עשינו טוב? מה יש לשפר? נלמד את הפיוט ונדון במטפורות שבו.

jewish-894752_640

הברכה הנאמרת בראש השנה על תפוח בדבש מזמנת חשיבה ודיון בנושא ההתחדשות.

מסביב לשנה

לבנה תשרי 3לבנה תשרי 4

טבת > מילים

Kislev_Or3לבנה תשרי 5

כסלו > אור וחושך

Heshvan_Ani-vrHaAcher3לבנה תשרי 6

חשון > אני והאחר

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה תשרי 7לבנה תשרי 8

אייר > בית

לבנה תשרי 9לבנה תשרי 10

ניסן > שאלות

לבנה תשרי 11לבנה תשרי 12

אדר > גלוי ונסתר

לבנה תשרי 13לבנה תשרי 14

שבט > צמיחה

לבנה תשרי 15לבנה תשרי 16

אלול > התבוננות

לבנה תשרי 17לבנה תשרי 18

אב > עצב

לבנה תשרי 19לבנה תשרי 20

תמוז > מטיילים

לבנה תשרי 21לבנה תשרי 22

סיוון > לימוד

Back To Top